Signal IDUNA Fund Invest

Signal IDUNA
images/sifi_kotveny_alap_oldalsav.jpg

Az alap jellemzői

Nyíltvégű, nyilvános kötvény alap

  • Nyilvántartásba vétel: 2020.04.22.
  • Egy jegyre jutó nettó eszközérték "A" sorozat (2024. július 11.): 1,008033 Ft
  • Egy jegyre jutó nettó eszközérték "U" sorozat (2024. július 11.): 1,001959 Ft
  • ISIN: „A” sorozat: HU0000734934, „U” sorozat: HU0000725270

Az Alap célja, hogy mérsékelt kockázatvállalás mellett az alacsony kockázatú, rövid futamidejű kötvényekkel és bankbetétekkel elérhető hozamoknál magasabb hozamot biztosítson a befektetőknek hosszabb időtávon.

Az Alap elsősorban hazai állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, illetve pénzpiaci eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, továbbá korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett, hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. Adott piaci körülmények között az Alapkezelő dönthet úgy, hogy külföldi pénz- és kötvénypiaci eszközök is bizonyos mértékig súlyt képviseljenek az alap befektetései közt.

Kinek ajánljuk?

Olyan befektetőknek ajánljuk, akik nem tervezik 3 éven belül visszaváltani befektetési jegyeiket, illetve közepesen alacsony kockázatvállalási profillal is rendelkeznek.

Kockázati szint

Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3. osztályba soroltuk, amely közepesen alacsony kockázati osztály.