Signal IDUNA Fund Invest

Signal IDUNA
images/orion_oldalsav.jpg

Az alap jellemzői

Nyíltvégű, nyilvános abszolút hozamú származtatott alap

  • Indulás: 2018. január 18.
  • Egy jegyre jutó nettó eszközérték "A" sorozat (2024. május 21.): 1,224960 Ft
  • Egy jegyre jutó nettó eszközérték "P" sorozat (2024. május 21.): 1,237988 Ft
  • ISIN: „A” sorozat: HU0000719703, „P” sorozat: HU0000719711

Az alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése, addicionális kockázat vállalása mellett.

Az alap, az állampapír hozamok feletti többlethozam biztosítása érdekében magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárolhat és adhat el. Az alap törekszik az állampapírok által biztosított hozam mértékét érdemben meghaladni a változó piaci körülmények között is, ehhez szükséges a széles befektetési spektrum. Ebbe beleértendőek a hazai részvényeken, kötvényeken és bankbetéteken túl, a nemzetközi részvények, kötvények, árupiaci termékek, devizák és származtatott ügyletek. Az Alap figyelembe veszi a különböző iparágakban kibontakozó makrotrendeket és ezen belül koncentrál az adott iparág(ak) meghatározó, illetve legnagyobb fejlődési potenciállal rendelkező tőzsdei társaságaira is.

Kinek ajánljuk?

Olyan befektetőknek ajánljuk, akik nem tervezik 3-5 éven belül visszaváltani befektetési jegyeiket, illetve átlagosnál magasabb kockázatvállalási profillal is rendelkeznek.

Kockázati szint

Ezt a terméket a 7 osztály közül a 4. osztályba soroltuk, amely közepes kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes szintre sorolja. A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan, és az alap kategorizálása idővel módosulhat. Az összesített kockázati mutató számításához az alap elmúlt évi heti hozamadatai szolgáltak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az alap jövőbeni kockázati profiljának.

Az alappal kapcsolatos lényeges kockázatokról további információt a Tájékoztatóban és a Kezelési szabályzatban talál.

Havi jelentések