Signal IDUNA Fund Invest

Signal IDUNA
images/norma_oldalsav.jpg

Az alap jellemzői

Nyíltvégű, nyilvános abszolút hozamú alap

  • Indulás: 2018. január 18.
  • Egy jegyre jutó nettó eszközérték "A" sorozat (2024. május 21.): 1,241327 Ft
  • Egy jegyre jutó nettó eszközérték "P" sorozat (2024. május 21.): 1,260337 Ft
  • ISIN: „A” sorozat: HU0000719687, „P” sorozat: HU0000719695

Az alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése, addicionális kockázat vállalása mellett.

Az alap az állampapír hozamok feletti többlethozam biztosítása érdekében magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárolhat és adhat el. A befektetési alap befektetéseit globálisan, a lehető legszélesebb befektetési spektrum figyelembevételével választja meg. Ebbe beleértendőek a hazai részvényeken, kötvényeken és bankbetéteken túl, a nemzetközi részvények, kötvények, árupiaci termékek, devizák és származtatott ügyletek. Az alap a változó piaci körülmények között is törekszik az állampapírok által biztosított hozam mértékét meghaladni, ehhez szükséges a széles befektetési spektrum.

Kinek ajánljuk?

Olyan befektetőknek ajánljuk, akik nem tervezik 1-2 éven belül visszaváltani befektetési jegyeiket, illetve közepes/átlagos kockázatvállalási profillal is rendelkeznek.

Kockázati szint

Ezt a terméket a 7 osztály közül a 4. osztályba soroltuk, amely közepes kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes szintre sorolja. A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan, és az alap kategorizálása idővel módosulhat. Az összesített kockázati mutató számításához az alap elmúlt évi hozamadatai szolgáltak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az alap jövőbeni kockázati profiljának.

Az alappal kapcsolatos lényeges kockázatokról további információt a Tájékoztatóban és a Kezelési szabályzatban talál.